Vochtmeting

Lekdetectie met vochtmeting

Wat is een vochtmeting

Met een vochtmeter meten we de aanwezigheid van vocht in allerlei materialen, zoals hout, steen en gips. Een hoge uitslag? Dan is de kans groot dat we het lek gevonden hebben. Ook meten we de luchtvochtigheid in de woning, uitgedrukt in procenten.

Hoe werkt een vochtmeting?

De vochtmeter zendt een elektrisch veld uit en meet weerstanden. Zodra we de vochtmeter tegen een tegel, op een vloer of wand plaatsen, geeft hij een waarde aan. Dat is een vochtwaarde, uitgedrukt in zogenaamde digits

Allereerst brengen we de ruimte in kaart. Dat doen we door steekproefsgewijs een aantal metingen te verrrichten en referentiepunten vast te leggen. Daarvan noteren we de waarden. Vervolgens gaan we nauwkeuriger meten. Omdat water (vocht) elektriciteit geleidt, zal de waarde stijgen op de plekken waar zich veel vocht bevindt. Die waarde vergelijken we met onze referentiepunten. Is de waarde extreem hoog? Dan hebben we hoogstwaarschijnlijk het lek gevonden.

Natuurlijk bevatten sommige materialen ,zoals hout, van nature meer vocht. Een hoge waarde hoeft dus niet direct op een lekkage te duiden. Dankzij onze waardetabellen kunnen we in twijfelgevallen echter precies bepalen wanneer er sprake is van een gebruikelijke vochtwaarde of van een verhoogde concentratie.

Op basis van de gemeten luchtvochtigheidspercentages stellen we de klimatologische omstandigheden in een woning (denk aan vocht- of schimmelplekken) vast.

Share This
Call Now Button