Thermografie

Lekdetectie met thermografie

Wat is thermografie?

Bij thermografie brengen we warmte- en koudestructuren in beeld. De warmtebeeldcamera brengt die structuren in beeld, zodat we precies zien waar opvallend warmteverlies of koudeverlies optreedt.

Hoe werkt thermografie?

Vaak zijn leidingen niet eenvoudig te bereiken. Ze zijn doorgaans immers in muren of in de bodem verwerkt. Met een warmtebeeldcamera kunnen we de warmte of koude die deze leidingen transporteren, gemakkelijk in beeld brengen.

Wanneer er ergens water uit een van de leidingen lekt, spreken we van een hotspot. De warmtebeeldcamera legt de locatie van die hotspots snel en duidelijk vast.

Thermografie is heel geschikt als hulpmiddel bij bouwkundig onderzoek. Heeft u bijvoorbeeld last van onverklaarbare schimmelplekken op de muur? Of van overmatige condensvorming? Dat kan te maken hebben met zogenaamde “koudebruggen”. Dat zijn plekken waar warmte kan ontsnappen, bijvoorbeeld door problemen met de isolatie in spouwmuren of dakisolatieplaten.
De warmtebeeldcamera merkt die koudebruggen op en geeft zelfs aan hoeveel energie er verloren gaat. U kunt daardoor doelgericht en op tijd maatregelen nemen.

Ook bij het opsporen van een lekkage in de vloerverwarming of het lokaliseren van de vloerverwarmingsslangen is deze techniek zeer doeltreffend.

Certificering Thermografie

Lekdetectie met thermografie
Share This
Call Now Button