Drukproeftechniek

Drukproeftechniek

Wat is de drukproeftechniek?

De drukproeftechniek houdt in dat wij het leidingwerk met onze perspomp onder druk zetten. Treedt er drukverlies op? Dan bevindt zich ergens een lekkage. Door de proef te herhalen op een afgebakend deel van de leiding, sporen we het lek stapsgewijs op.

Lekdetectie met drukproeftechniek

Lekdetectie middels de drukproeftechniek werkt als volgt; We sluiten de perspomp met de drukmeter aan op de leiding. Vervolgens ‘persen’ we het leidingwerk af: de druk zou dan constant moeten blijven. Neemt de druk af? Dan bevindt zich hoogstwaarschijnlijk een lek in het geteste leidingsdeel.

Op deze manier kunnen we iedere afzonderlijke leiding testen. Daardoor kunnen we stelselmatig mogelijke oorzaken uitsluiten, totdat we het probleem traceren.

Voor het opsporen van lekkages in zwembaden of vijvers gebruiken we speciale pluggen. Daarmee kunnen we ook moeilijk bereikbare leidingen afpersen.

Share This
Call Now Button